Privatflygarcertifikat (Private Pilote Licens)

Hur bär jag mig åt för att börja flyga och erhålla ett privatflygarcertifikat?

Funderar du på att skaffa dig ett privatflygarcertifikat? Att flyga bjuder på många trevliga stunder ensam eller med nära och kära, det är något som alla flygare instämmer i.

Att flyga innebär samtidigt ett stort ansvar, både för omgivningen och för dig själv. Vill du uppleva denna frihet under ansvar och påbörja din utbildning till privatflygare?

Nedan finner du information om vad som krävs av dig för att komma igång.

 • Elevtillstånd
 • Teoriutbildning
 • Praktisk utbildning
 • Flygprov

Elevtillstånd

Innan du påbörjar din utbildning krävs ett elevtillstånd, detta kan liknas vid lämplighetsintyget för bilkörkort. Syftet med elevtillståndet är att kontrollera att blivande piloter uppfyller de medicinska kraven som ställs samt att en sökande inte är kriminellt belastad. För att erhålla ett elevtillstånd krävs följande:

 • Ansökan om utfärdande av elevtillstånd enligt blankett till Luftfartsstyrelsen
 • Personbevis där medborgarskap samt födelseort framgår. Detta begärs från skattemyndigheten.
 • Utdrag ur misstanke och belastningsregistret. Beställs via polisen.
 • Medicinskt intyg. Erhålles efter godkänd läkarundersökning utförd av auktoriserad flygläkare.

Läkarundersökning samt personutredning sänds direkt till Transportstyrelsen av flygläkaren respektive Polismyndigheten. Du sänder ansökan och personbevis till:

Transportstyrelsen
Certifikatenheten
601 73 Norrköping

Blankett hämtas genom Luftfartsstyrelsens blankettfunktion, om din flygskola inte har den. Handläggningstiden för utfärdande är tio arbetsdagar från att alla handlingar har inkommit till certifikatenheten. Förutom elevtillstånd utfärdas också ett medicinskt intyg klass 2, som visar att duuppfyller de medicinska kraven för skolning och privatflygning. Elevtillståndet utfärdas på 2 år, det medicinska intyget utfärdas med en giltighetstid om 5, 2 eller 1 år beroende på din ålder.

Teoriutbildning

De ämnen som ingår i utbildningen för privatflygarcertifikat är:

 • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
 • Luftfartyg generellt
 • Prestanda och färdplanering
 • Människans förutsättningar och begränsningar
 • Meteorologi
 • Navigation
 • Flygoperativa procedurer
 • Flygningens grundprinciper, aerodynamik
 • Flygradiotelefoni

Efter avslutad teoriutbildning genomförs slutprov i respektive ämne inför Luftfartsstyrelsen.
Exempel på prov i Prestanda och färdplanering finner du här.

Praktisk utbildning

Det går alldeles utmärkt att påbörja den praktiska utbildningen under tiden som du läser teorin. Den praktiska utbildningen innefattar många olika moment, alla för att du skall bli en omdömesfull och säker pilot. Du måste ha skolat minst 45 timmar och ha blivit godkänd på den teoretiska examinationen innan uppflygningen. De 45 timmarna innefattar 10 timmar övervakad ensamflygning, 25 timmar i dubbelkommando. De resterande 10 timmarna sprids enligt flyglärarens bedömning. Minst 5 timmar av övervakad ensamflygning måste genomföras som distansflygning, varav minst en långdistansflygning på 150 nautiska mil (28 mil).

Flygprov

Teorin är avklarad, flygtidskraven är uppfyllda, skolchefen anser att du är redo, då är det dags att genomföra det sista momentet i din utbildning, nämligen flygprovet.
Flygprovet genomförs inför en av Luftfartsstyrelsens kontrollanter. Det innefattar ett muntligt förhör för att kontrollera dina kunskaper avseende flygregler, planering, metrologiska förhållanden, säkerhetskontroll av flygplanet med mera.

Under flygningen är det du som är befälhavare medan kontrollanten observerar dina färdigheter. Det finns ett flertal fasta moment som skall genomföras. Klicka här för att se protokollet som används för flygplan, och här för helikopter.

Efter godkänt flygprov sänds protokollet till certifikatenheten och inom tio arbetsdagar sänds certifikatet till din hemadress via postförskott.
Kontrollanten kan utfärda ett interimsbevis på plats så att du direkt kan komma upp i luften.

Vill du ha ytterligare information? Kontakta vår skolchef Kjell Byström på 070-494 37 95 eller vänd dig till Luftfartsstyrelsens certifikatenhet.

Lycka till!

Kommentarer inaktiverade.