Renovering GNN

Renoveringen startar

Demontering påbörjad i hangaren i Mora.

Slipning och borttagning av den gamla färgen.

Demontering

Lackering

Transport till Sandviken

Montering